User Tools

Site Tools


ekgw:start

Energie, Klimaat, Groen en Water

Doel van onze werkgroep

We wilden een kennisnetwerk vormen over het vierluik Energie, Klimaat, Groen en Water, kennis vergaren en delen t.b.v. de raadsleden (en hen gevraagd en ongevraagd advies te geven). We vormden de D66 Rijk van Nijmegen werkgroep EKGW (Energie, Klimaat, Groen en Water).

Vorig jaar hebben we de werkgroep in slaap gebracht tot de GR2022. Afgelopen herfst heeft de afdeling Rijk van Nijmegen te kennis gegeven niet langer met werkgroepen door te willen gaan. Nietemin zal ik de data op deze site bijwerken als er nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Bijeenkomsten van de werkgroep

Geen bijeenkomsten gepland voor de komende tijd.

Onze dokuwiki

Bij onze 8e vergadering waren we het redelijk eens over onze hoofdstructuur en die ga ik dus volgen.

Om even wat kennis, kijken of het werkt, experimenten, en zo, hier is een test pagina.

ekgw/start.txt · Last modified: 2022/11/14 09:41 by marcs